ZŠ a MŠ Miřetice

Personální obsazení

Mgr. Kristýna Zadrobílková

  • ředitelka školy
  • třídní učitelka 3. a 5.ročníku
  • výchovný poradce
  • vychovatelka 2.oddělení ŠD
  • zsmiretice@zsmiretice.cz

Mgr. Radka Dostálová

Mgr. Dana Nutilová

Mgr. Radka Volfová

Lucie Ryšinová

Petra Kameníková

Denisa Chvojková

Dana Jehličková

  • vychovatelka . 2.oddělení ŠD

 

Jitka Vavřinová

 

  • uklízečka