ZŠ a MŠ Miřetice

Školská rada

Volby do školské rady se uskutečnily 23.9.2021 v Základní škole a mateřské škole Miřetice.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové školské rady:

  • MUDr. Anna Vašková (zástupce zřizovatele - předseda)
  • Beata Jandová (zástupce zákonných zástupců)
  • Mgr. Radka Dostálová (zástupce pedagogických pracovníků)
  •  
  • Veškeré připomínky k chodu a správě školy můžete směřovat na e-mailové adresy členů:
  •  
  • vaskova.anne@seznam.cz
  • beatajandova@email.cz
  • dostalova@zsmiretice.cz

Činnost ŠR 2022/2023