ZŠ a MŠ Miřetice

Epidemiologická opatření a distanční výuka

V Mateřské škole je z epidemiologických důvodů až do odvolání upraven pohyb třetích osob v prostorech obou budov.

Při přivádění dítěte zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou bude předáno pedagogické pracovnici ve dveřích, stejně tak jim bude předáno při vyzvedávání.

Pobyt dětí je v MŠ bez omezení (bez roušek), ostatní osoby jsou do budov MŠ vpuštěny pouze v nezbytných případech a se zakrytím dýchacích cest respirátorem.

V šatně mohou kvůli jejímu každodennímu dezinfikování zůstávat pouze bačkory, boty, holínky a pláštěnky. Všechno převlečení si děti do školky denně přinášejí a odnášejí v batohu nebo v tašce domů ke kontrole a vydezinfikování/vyprání.

Také se neuskuteční hromadné akce, rodičovské schůzky, besídky, kroužky.

                                                                                                                                             AV