ZŠ a MŠ Miřetice

Školské poradenské pracoviště

vedoucí a koordinátor ŠPP - ředitelka školy

výchovný poradce - Mgr. Kristýna Zadrobílková

metodik prevence - Mgr. Radka Dostálová

Školské poradenské pracoviště

Preventivní program