Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V letošním školním roce máme otevřené tři třídy.

V první se učí 9 prvňáčků - zcela samostatně se učí český jazyk a matematiku se svou třídní učitelkou Mgr. Annou Kubíčkovou. Na ostatní předměty jsou spojeni se žáky 2. ročníku.

Ve druhé třídě je celkem 17 žáků - 7 třeťáků a 10 žáků čtvrtého ročníku.Třídní učitelkou je Mgr. Radka Dostálová.

Třetí třídu tvoří spoj žáků druhého a pátého ročníku v celkovém počtu 16 žáků. Třídní učitelka je Mgr. Marcela Kubíčková