ZŠ a MŠ Miřetice

Zápis

INFORMACE K ZÁPISU

Zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Miřetice, okres Chrudim  

pro školní rok 2024/ 2025 se bude konat

 v úterý 9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi

  • které v letošním školním roce dovrší šesti let (tedy narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
  • po odkladu školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte písemně o odklad povinné školní docházky v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením:

  • příslušného školského poradenského zařízení
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dokumenty:

Desatero pro rodiče 

Informace k zápisu

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad