Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V letošním školním roce máme otevřené tři třídy.

1.třída (1.ročník) - v první třídě se učí 14 prvňáčků. Téměř všechny předměty se učí samostatně. Třídní učitelkou je Mgr. Petra Volfová.

2.třída (2.+3.ročník) - ve druhé třídě je celkem 7 žáků druhého ročníku a 8 žáků třetího ročníku. Samostatně se učí anglický jazyk, ostatní předměty jsou ve spojích. Třídní učitelkou je Mgr. Radka Dostálová.

3.třída (4.+5.ročník) - třetí třídu tvoří spoj žáků 4.a 5.ročníku v celkovém počtu 18 žáků. Anglický jazyk, přírodověda a hodina vlastivědy jsou vyučovány samostatně, ostatní předměty ve spoji. Třídní učitelka je Mgr. Kristýna Zadrobílková.