Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Členové školské rady:

Miroslava Polívková (za zřizovatele)

Veronika Procházková (za zákonné zástupce)

Anna Drápalová (za pedagogické pracovníky)

Veškeré připomínky k chodu a správě školy můžete směřovat na kontakty:

veronika.proch@centrum.cz

polivkova.mirka@seznam.cz

drapalova@zsmiretice.cz