Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Znovuotevření  školy 25.5.2020

Informace k provozu školy 1

Informace k provozu školy 2

Čestné prohlášení  přineste vyplněné 25.5.2020 v den nástupu

Informace o závěrečném hodnocení

 

Uzavření školy

od 11. března 2020 do 22. května 2020

všechny ročníky mají výuku online

Informace k uzavření školy

Ošetřovné

Vzhledem k tomu, že se pozměnila původní informace týkající se začátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného uvádím následující:

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Jen pro úplnost - ošetřovné se i v tomto případě čerpá za kalendářní dny, nikoliv za dny pracovní.

Mimořádné opatření

Podrobný rozpis úkolů pro jednotlivé ročníky naleznene v položce Úkoly